Czy sprzedawca ma prawo odmowy przyjęcia zwrotu rozpakowanego towaru?

Czy sprzedawca może odmówić przyjęcia odesłanego towaru kupionego w sklepie internetowym, który został rozpakowany?

Prawo do odstąpienia od umowy wynika bezpośrednio ustawy. Mówi o tym rozdział 4 ustawy o prawach konsumenta: „Prawo odstąpienia od umowy”. W związku z tymi przepisami przedsiębiorca – sprzedawca nie może w żaden sposób ograniczać tego prawa. Sprzedawca nie może zastrzec w regulaminie, że prawo do zwrotu przysługuje jedynie w przypadku odesłania produktu oryginalnie zapakowanego. Takie zastrzeżenie jest bezskuteczne i niedozwolone. Sprzedawca nie ma prawa odmowy zwrotu towaru.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej przez internet wprowadzono w celu zrównania szans konsumentów kupujących na odległość w sklepie internetowym z konsumentami robiącymi zakupy w tradycyjny sposób. W tradycyjnym sklepie można obejrzeć towar, a także go przetestować. To samo mamy też prawo zrobić z produktem, który zamówiliśmy w sklepie internetowym.

Sprzedawca musi przyjąć towar i zwrócić całość zapłaty. Jedyny wyjątek od tej reguły wprowadza art. 34 ust. 4 ustawy. Zgodnie z nim konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, ale tylko wtedy gdy było to wynikiem „korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy”.

Dlatego, jeśli kupimy w sklepie internetowym zabawkę reklamowaną w telewizji jako skaczącą i robiącą piruety, rozpakujemy ją, żeby sprawdzić jej działanie po włożeniu baterii, sprzedawca nie ma prawa odmówić nam przyjęcia zwróconego produktu. W tej sytuacji nie ma najmniejszej wątpliwości, że bez włożenia baterii i uruchomienia zabawki nie można sprawdzić działania zabawki. Korzystając więc z niego w ten sposób nie wykraczał poza to, co konieczne do stwierdzenia charakteru i cech kupionej rzeczy.

Dodaj komentarz