Ograniczenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców

Nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewiduje, że sądy będą mogły pozostawić obojgu rodzicom pełną władzę rodzicielską, nawet jeżeli nie osiągną oni porozumienia. Ograniczenie władzy rodzicielskiej będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy będzie tego wymagać dobro dziecka. W myśl obecnie obowiązujących przepisów, rozstający się rodzice powinni porozumieć się między sobą w Continue Reading →

Jak ustala się wysokość alimentów?

Wysokość alimentów ustalana jest przez sąd. Sąd po zbadaniu sytuacji finansowej oraz potrzeb życiowych dzieci i małżonków określa wysokość alimentów, które mają być wypłacane dla zapewnienia odpowiedniego standardu życia po rozstaniu małżonków. Aimenty mogą być wypłacane na rzecz dzieci, a także na rzecz małżonka z tytułu pogorszenia się sytuacji majątkowej Continue Reading →