Notariusz cennik

Opłaty notarialne

akt notarialnyWysokość opłaty za dokonanie czynności notarialnej zależna jest od wartości przedmiotu umowy. Maksymalne opłaty za dokonanie czynności notarialnych są szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r., Nr 148 poz. 1564). To samo rozporządzenie określa wysokość stawek dla poszczególnych czynności notarialnych, w których wartość przedmiotu umowy nie ma znaczenia.

Są to między innymi:

  • Umowa majątkowa małżeńska – 400 zł
  • Testament – 50 zł, chyba że zawiera on zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – wówczas obowiązuje cena 150 zł
  • Odwołanie testamentu – 30 zł
  • Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł
  • Zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego – 80 zł
  • Pełnomocnictwo – 30 zł (do dokonania jednej czynności) lub 100 zł (do dokonywania więcej niż jednej czynności)
  • Protokół ze zgromadzenia wspólników spółki z o. o. – 750 zł
  • Protokół zebrania wspólnoty mieszkaniowej – 300 zł
  • Protokół przyjęcia dokumentów na przechowanie – 50 zł plus 20 zł za każdy rozpoczęty miesiąc przechowania dla jednego dokumentu

Podane stawki są stawkami maksymalnymi, a ich wysokość można negocjować indywidualnie z notariuszem. Żeby poznać dokładny koszt danej czynności notarialnej i cennik czynności notarialnych trzeba skontaktować się bezpośrednio z wybraną kancelarią notarialną.

Dodaj komentarz