Statystyki upadłości konsumenckiej 2015-2018

Statystyki upadłości konsumenckiej od momentu wprowadzenia zmian w prawie upadłościowym W 2014 roku konsumenci, czyli osoby indywidualne nieprowadzące działalności gospodarczej, uzyskali możliwość ogłoszenia upadłości. Do tej pory możliwość ta zarezerwowana była wyłącznie dla przedsiębiorców. Na podstawie ustawy „Prawo upadłościowe i naprawcze” osoby, które utraciły możliwość spłaty swoich zobowiązań i spełniają kilka Continue Reading →