Zadłużenie przeciętnego Polaka

Już milion Polaków ma problemy z terminowym spłacaniem rat kredytów i rachunków. Łączne zadłużenie osób fizycznych zalegających ze spłatą zobowiązań wynosi 34 mld złotych. Największe zadłużenie mają mieszkańcy dużych aglomeracji. To właśnie mieszkańcy największych miast stanowią 40%. Gdzie są najwięksi dłużnicy? Chyba nikogo nie dziwi fakt, że najwyższe zadłużenie ma Continue Reading →

Statystyki upadłości konsumenckiej 2015-2018

Statystyki upadłości konsumenckiej od momentu wprowadzenia zmian w prawie upadłościowym W 2014 roku konsumenci, czyli osoby indywidualne nieprowadzące działalności gospodarczej, uzyskali możliwość ogłoszenia upadłości. Do tej pory możliwość ta zarezerwowana była wyłącznie dla przedsiębiorców. Na podstawie ustawy „Prawo upadłościowe i naprawcze” osoby, które utraciły możliwość spłaty swoich zobowiązań i spełniają kilka Continue Reading →