Adwokat

Zakres pomocy prawnej świadczonej przez adwokatów

adwokat

Toga adwokata

Podstawą działania adwokata jest niezależność. Adwokat w wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych podlega tylko ustawom. Adwokat zgodnie z literą prawa działa tylko w interesie klienta. Pomoc prawna udzielana przez adwokata może dotyczyć wielu dziedzin, które często się przenikają, dlatego do wykonywania tego zawodu konieczna jest znajomość wielu dziedzin prawa równocześnie i umiejętność ich kojarzenia.

Pomoc adwokata to nie tylko rozwiązywanie problemów bieżących, ale przede wszystkim przewidywanie przyszłych działań w celu uniknięcia przyszłych problemów. Oczywiście nie jest możliwe, aby jeden adwokat znał „całe prawo”. W tej grupie prawniczej również występuje specjalizacja i ukierunkowanie na określone dziedziny prawa. Bardzo często kancelarie adwokackie łączą w swej strukturze specjalistów różnych dziedzin.

Rodzaje spraw prowadzonych przez adwokata

Sprawy rozwodowe:

 • reprezentacja przed sądem w sprawie o rozwód z orzekaniem o winie za rozkład pożycia małżeńskiego
 • reprezentacja w sprawie rozwodowej bez orzekania o winie
 • występowanie o odpowiednie alimenty na rzecz małoletnich dzieci
 • pomoc w zasądzeniu jednemu małżonkowi alimentów od drugiego małżonka z tytułu pogorszenia się sytuacji materialnej na skutek rozwodu
 • ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi oraz pomoc w przygotowaniu pozasądowego porozumienia rodzicielskiego w zakresie kontaktów i opieki nad dziećmi

Sprawy spadkowe:

 • przygotowanie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku oraz pomoc w zgromadzeniu dokumentów koniecznych do przeprowadzenia postępowania
 • ustalenie kręgu spadkobierców, którzy muszą wziąć udział w postępowaniu spadkowym
 • wyjaśnienie skutków oświadczenia o odrzuceniu spadku

Przygotowanie i opiniowanie umów:

 •  pomoc w przygotowaniu umowy i wynegocjowaniu jej warunków
 • wybór formy prawnej umowy, w której powinna być zawarta w określonej sytuacji
 • zwrócenie uwagi na niekorzystne dla rozwiązania i niedozwolone klauzule umowne
 • omówienie skutków prawnych wynikających z nieprecyzyjnych sformułowań w umowie
 • przygotowanie umowy zabezpieczającej interesy klienta w przyszłości

Obsługa prawna przedsiębiorców:

 • doradztwo prawne w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, skarbowego, prawa pracy
 • sporządzanie opinii prawnych
 • projektowanie i negocjowanie umów
 • reprezentowanie przed urzędami oraz sądami
 • pomoc w windykacji należności i prowadzeniu postępowania egzekucyjnego
 • zakładanie i przekształcanie spółek
 • badanie stanu prawnego nieruchomości
 • szkolenia pracowników.

Samodzielne odnalezienie się w zawiłościach przepisów prawnych może być bardzo trudne dlatego planując swoje działanie, przynajmniej część z nich warto skonsultować w kancelarii adwokackiej.

Dodaj komentarz