Akty notarialne w wersji elektronicznej

Notariat dąży do wprowadzenia elektronicznego rejestru wszystkich aktów notarialnych. Po opracowaniu i wdrożeniu systemu klienci kancelarii notarialnych za pośrednictwem notariuszy będą mieli dostęp do wszystkich dokumentów sporządzonych w formie aktu notarialnego, a więc aktów notarialnych sprzedaży/zakupu nieruchomości, testamentów, umów majątkowych małżeńskich. Notariat zawarł porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji w sprawie budowy Continue Reading →

Pieniądze na kontach zmarłych – projekt ustawy

Nawet 8 mld złotych może znajdować się na kontach bankowych zmarłych osób. Chodzi o rachunki należące do osób zmarłych, których spadkobiercy nie wiedzą o pozostawionych tam pieniądzach. Sprawa dotyczy nie tylko kont bankowych, ale również rachunków w zakładach ubezpieczeń na życie, towarzystwach funduszy inwestycyjnych oraz biur maklerskich. W przyszłym tygodniu Continue Reading →