Pieniądze na kontach zmarłych – projekt ustawy

Pieniądze na rachunkach bankowych, maklerskich i inwestycyjnych osób zmarłychNawet 8 mld złotych może znajdować się na kontach bankowych zmarłych osób. Chodzi o rachunki należące do osób zmarłych, których spadkobiercy nie wiedzą o pozostawionych tam pieniądzach. Sprawa dotyczy nie tylko kont bankowych, ale również rachunków w zakładach ubezpieczeń na życie, towarzystwach funduszy inwestycyjnych oraz biur maklerskich.

W przyszłym tygodniu Sejm ma zająć się ustawą regulującą kwestie rachunków należących do zmarłych. Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy regulującej zasady postępowania przez banki z uśpionymi kontami zaplanowano na 15 stycznia. Głównym celem ustawy jest umożliwienie dostępu spadkobiercom do środków pozostawionych na kontach należących do zmarłych osób. Obowiązujące sztywne przepisy prawa bankowego utrudniają dostęp do informacji. W konsekwencji wielu spadkobierców nie wie, że ich najbliżsi mieli pieniądze na koncie, a banki mimo wezwania Komisji Nadzoru Finansowego nie wdrożyły procedur aktywnego poszukiwania spadkobierców.

Ustawy nie nakładają na banki, firmy inwestycyjne i biura maklerskie obowiązku poszukiwania spadkobierców zmarłego klienta. To oznacza, że aktywa zgromadzone na rachunku klienta w razie jego śmierci wchodzą w skład masy spadkowej na zasadach ogólnych. To spadkobiercy muszą wykazać firmie inwestycyjnej swoje uprawnienie, jak prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku czy akt poświadczenia dziedziczenia. W praktyce domy maklerskie czy fundusze inwestycyjne, o śmierci właściciela rachunku dowiadują się od spadkobierców. Wydaje się, że sprawa ta powinna podlegać innej regulacji, która umożliwiałaby łatwiejszy i niejako automatyczny dostęp spadkobierców do informacji o zgromadzonych środkach.

Nie ma dokładnych szacunków o liczbie uśpionych kont bankowych, podobnie takich statystyk nie mają towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz domy maklerskie. Danych takich nie gromadzi też Komisja Nadzoru Finansowego. Bardzo ogólne statystyki mówią o 8 mld złotych, ale kwota ta może być znacznie wyższa. Projekt ustawy przewiduje ułatwienie dostępu spadkobierców do pieniędzy na kontach zmarłych oraz ich rachunkach inwestycyjnych i maklerskich.

Dodaj komentarz