Alimenty

Alimenty na dzieko lub dla małżonkaAlimenty to świadczenia finansowe wypłacane na rzecz dziecka lub małżonka z tytułu pogorszenia się sytuacji majątkowej po rozwodzie. Tego typu wypłaty stosuje się wówczas, gdy sytuacja materialna potomka lub małżonka ulega pogorszeniu z powodu rozstania, rozwodu lub stałego wyjazdu. Alimenty są przyznawane podczas sprawy rozwodowej i to sąd zajmuje się przyznawaniem lub odbieraniem alimentów. Sąd zmienia również wysokość alimentów jeśli zmieniają się potrzeby życiowe dzieci lub zmienia się sytuacja finansowa osoby płacącej alimenty. Głównym założeniem alimentów jest to, że ze względu na rozwód sytuacja materialna dzieci nie może ulec zmianie. Dzieci mają prawo do takiego samego standardu życia jaki miały podczas trwania związku.

Jak ustala się wysokość alimentów?

W pierwszym etapie sąd sprawdza sytuację finansową i mieszkaniową małżonków i określa zapotrzebowanie na alimenty. Na wysokość alimentów największy wpływ ma oczywiście sytuacja majątkowa małżonków, to jakie wynagrodzenie otrzymuje rodzic lub małżonek. To z wynagrodzenia ściągane są alimenty. Poza wynagrodzeniem sąd bierze pod uwagę dodatkowe źródła dochodu. Przykładowo jeśli były małżonek posiada mieszkanie lub lokal, które wynajmuje, podejmuje prace dorywcze, pobiera wynagrodzenie z tytułu licencji, posiadanych akcji, patentów itp. Liczą się wszystkie możliwości zarobkowe małżonka. Trzeba tu podkreślić, że sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe, a nie tylko obecne wynagrodzenie. Wszystkie kwoty są sumowane i określane w jednej liczbie, jako wysokość miesięcznego przychodu. Czasami może zdarzyć się tak, że teoretycznie otrzymuje się opłaty za wynajem, jednak trzeba je przeznaczyć na opłatę czynszu itd. W związku z tym realne zyski mogą różnić się od tych, które wyliczył sąd. Wszystkie te fakty muszą zostać sprawdzone i udowodnione. Wysokość alimentów musi być adekwatna do rzeczywistych potrzeb osób, na rzecz których mają być zasądzone alimenty oraz możliwości osoby mającej alimenty płacić. W skrajnych przypadkach wysokość alimentów może objąć 70% miesięcznego honorarium. Jest to ogromna suma i zazwyczaj dotyczy wysokich dochodów. Jeśli osoba zobowiązana do płacenia świadczeń nie ma pracy, wówczas państwo przekazuje pieniądze dziecku. Zasądzane alimenty powinny być przydzielone w takiej wysokości, aby zapewnić utrzymanie i egzystowanie na poziomie podobnym do tego, jaki istniał rozwodem.

Dodaj komentarz