Sprawy spadkowe

Każdy z nas zostawi kiedyś następcom swój dorobek życia. Możemy przekazać go za życia, a jeśli tego nie zrobimy, majątek nabędą spadkobiercy. Mogą to być spadkobiercy ustawowi – jeżeli nie sporządzimy testamentu lub testamentowi – jeżeli testament sporządzimy. Dobrze napisany testament, pomimo skromnej regulacji polskiego prawa w tym zakresie, pozwala na uporządkowanie wielu spraw na wypadek śmierci. Daje możliwość uniknięcia w przyszłości sporów między spadkobiercami, pozwala „wynagrodzić” za pomoc i opiekę świadczoną za życia albo też zapewnia nieprzerwane funkcjonowanie gospodarstwa rolnego czy przedsiębiorstwa.

Doświadczenie wskazuje, iż najlepszym sposobem uregulowania spraw majątkowych – z uwagi na ciągły brak w naszym systemie prawa instytucji darowizny na wypadek śmierci – jest dokonanie tego jeszcze za życia. Natomiast, jeżeli chcemy, aby skutek nastąpił dopiero z chwilą naszej śmierci, to jedynym sposobem rozrządzenia naszym majątkiem na wypadek śmierci jest testament.

Reguły prawa spadkowego zaczynają interesować każdego z nas w sytuacji, gdy na pewnym etapie życia, zaczynamy myśleć o przekazaniu majątku swoim dzieciom oraz wtedy gdy przychodzi nam załatwić sprawy spadkowe po śmierci kogoś bliskiego. Spadek zawsze oznacza masę spraw do załatwienia. Ledwie pochowaliśmy kogoś bliskiego, a już trzeba zająć się uporządkowaniem spraw majątkowych. Wtedy to zaczynają do nas dochodzić pytania dotyczące zasad dziedziczenia. Sprawy związane ze spadkami reguluje Kodeks cywilny, księga IV: Spadki. To tutaj znajdują się zapisy, które regulują, kto dziedziczy prawa i obowiązki majątkowe po zmarłej osobie. Znajomość tych przepisów jest bardzo ważna ponieważ w spadku możemy otrzymać nie tylko majątek, pieniądze, dom, samochód, ale również… długi.

Na podstronach serwisu postaramy się omówić możliwie szeroko najistotniejsze kwestie prawa spadkowego takie jak:

  • dziedziczenie,
  • testamenty,
  • zachowek,
  • odpowiedzialność spadkobierców za długi

Znajdziesz tu informacje o regułach dziedziczenia oraz praktyczne wskazówki dotyczące sporządzenia testamentu. Osoby odsunięte od spadku dowiedzą się, czy mogą dochodzić zachowku, jak ustala się jego wysokość, od kogo można żądać jego zapłaty, a także kto może zostać wydziedziczony.

 

Dodaj komentarz