Statystyki upadłości konsumenckiej 2015-2018

Statystyki upadłości konsumenckiej od momentu wprowadzenia zmian w prawie upadłościowym

W 2014 roku konsumenci, czyli osoby indywidualne nieprowadzące działalności gospodarczej, uzyskali możliwość ogłoszenia upadłości. Do tej pory możliwość ta zarezerwowana była wyłącznie dla przedsiębiorców. Na podstawie ustawy „Prawo upadłościowe i naprawcze” osoby, które utraciły możliwość spłaty swoich zobowiązań i spełniają kilka innych kryteriów, mogą ogłosić upadłość i w ten sposób zredukować zadłużenie. W szczególnych przypadkach możliwe jest również całkowite oddłużenie.

Należy tutaj nadmienić, że konsument nie może, ot tak ogłosić upadłości. Jest to procedura sądowa połączona z analizą wniosku o upadłość i dokumentów. O warunkach i procedurze piszemy w innych publikacjach. W tym artykule chcemy się skupić jedynie na liczbach i statystykach ogłaszanych upadłości.

Według statystyk prowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej ilość upadłości konsumenckich rośnie z roku na rok. W 2018 ogłoszonych zostało ponad 6,5 tysiąca upadłości konsumenckich. Rok wcześniej wśród konsumentów było 5535 bankrutów. W roku 2016 sądy ogłosiły upadłość 4434 osób. W roku 2015 – pierwszym roku obowiązywania ustawy – było ich 2112.

Najczęściej upadłość ogłaszają osoby w grupie wiekowej 40-49 lat. Średnia kwota zadłużenia, które sądy redukowały lub umarzały to 160 tysięcy złotych. Najczęściej umarzane były długi osób, które miały zaciągnięte kredyty we frankach szwajcarskich. Przez wysoki kurs tej waluty, a co za tym idzie wzrost wysokości raty kredytowej, osoby te utraciły możliwość spłaty comiesięcznych rat, ponieważ przekroczyły one ich możliwości zarobkowe.

Gdzie jest najwięcej bankructw osobistych?

Najwięcej bankrutów odnotowuje się w województwie mazowieckim. Wysoka liczba dłużników ogłaszających upadłość mieszka też w województwach śląskim i małopolskim. Najmniejsza liczba upadłości konsumenckich ogłaszana jest w województwie podlaskim, opolskim, lubelskim i lubuskim.

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to sytuacja, która powstaje na przestrzeni kilku lat. Nie jest to proces, który pojawia się nagle. Długi takich osób narastają latami i zwykle osoby te mają po kilka zaciągniętych zobowiązań – kredytów, pożyczek, zakupów na raty itp. Najczęściej osoby, wobec których ogłoszono upadłość konsumencką, już wcześniej notowane były w rejestrach dłużników.

Upadłość konsumencka to często jedyna szansa dla dłużnika na wyczyszczenie historii finansowej i oddłużenie. Przepisy te mają na celu ochronę osób, które wpadły w spiralę zadłużenia, a jednocześnie mają umożliwić wierzycielom przynajmniej częściowe odzyskanie pieniędzy. Niestety przepisy te są czasami wykorzystywane przez nieuczciwe osoby, które chcą uciec przed odpowiedzialnością za długi. W tym roku (2019) wchodzą przepisy, które umożliwią ogłoszenie upadłości konsumenckiej osobom, które stały się niewypłacalne na skutek umyślnego działania bądź rażącego niedbalstwa, a więc np. brały kolejne pożyczki, choć wiedziały, że ich nie spłacą. Jak będzie działał ten mechanizm okaże się za jakiś czas.

One Reply to “Statystyki upadłości konsumenckiej 2015-2018”

  1. Pingback: Zadłużenie przeciętnego Polaka

Dodaj komentarz