Akty notarialne w wersji elektronicznej

elektroniczne akty notarialneNotariat dąży do wprowadzenia elektronicznego rejestru wszystkich aktów notarialnych. Po opracowaniu i wdrożeniu systemu klienci kancelarii notarialnych za pośrednictwem notariuszy będą mieli dostęp do wszystkich dokumentów sporządzonych w formie aktu notarialnego, a więc aktów notarialnych sprzedaży/zakupu nieruchomości, testamentów, umów majątkowych małżeńskich.

Notariat zawarł porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji w sprawie budowy systemu informatycznego umożliwiającego dostęp do elektronicznych wersji aktów notarialnych. Założeniem projektu jest uzyskanie dostępu do ogólnopolskiej bazy aktów.

Obecnie wypis aktu notarialnego może wydać jedynie notariusz, który sporządził akt notarialny. W praktyce wygląda to tak, że jeśli podpiszemy akt w konkretnej kancelarii notarialnej, to wypis uzyskamy tylko w tej kancelarii. Po wprowadzeniu e-repozytorium notariusze zyskaliby uprawnienia do wydawania elektronicznych wypisów aktów notarialnych, elektronicznych poświadczeń oraz papierowych potwierdzeń dokumentów elektronicznych z całego kraju. Dzięki temu nie trzeba będzie podróżować po kraju w celu uzyskania konkretnego dokumentu. Wypis wyda każdy rejent w Polsce.

Nie jest to jedyna zaleta takiego rozwiązania. Cyfryzacja zdecydowanie przyśpieszy wymianę dokumentacji pomiędzy organami administracji publicznej. Informacja o akcie notarialnym wprowadzona przez notariusza do systemu będzie przekazywana natychmiast do urzędów skarbowych czy wydziałów geodezji.

Nowy system informatyczny miałby zawierać moduł dotyczący testamentów. Co prawda taki rejestr już istnieje, ale nie jest publiczny i znajdują się w nim tylko testamenty zawarte w formie aktu notarialnego. Nowy system miałby być rozszerzony o możliwość wprowadzania do niego testamentów prywatnych. Chodzi o to, aby każdy kto własnoręcznie spisze testament, mógł zarejestrować swoją ostatnią wolę i dzięki temu zostawić wyraźny ślad, że ostatnia wola została spisana. Byłoby to wielkie udogodnienie dla spadkobierców w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku. Dotychczas poszukiwanie testamentów było bardzo utrudnione i przysparzało masę problemów. Dostęp do testamentu ma mieć zarówno sąd, jak i notariusze wydający Akty Poświadczenia Dziedziczenia.

Kolejnym elementem systemu ma być obligatoryjny rejestr majątkowych umów małżeńskich. Tego typu archiwum może ułatwić i przyśpieszyć egzekucje, a dodatkowo unikniemy sytuacji, w których komornik zajmie nieruchomość, która nie należy do majątku osobistego dłużnika. Ponadto ułatwi to pracę urzędów skarbowych, które uzyskają informację, że dany podatnik zawarł umowę majątkową małżeńską, a przez to utracił prawo do preferencyjnego rozliczania wspólnie z małżonkiem. Rejestr umów majątkowych małżeńskich zwiększy też bezpieczeństwo kontraktów biznesowych, ponieważ przed podpisaniem umowy będzie można sprawdzić, czy kontrahent ma wspólność majątkową czy też zawarł intercyzę.

Jak widać projekt wychodzi naprzeciw potrzebom klientów i znacznie ułatwia pracę urzędników i sądów.

Dodaj komentarz