Jak ustala się wysokość alimentów?

Wysokość alimentów ustalana jest przez sąd. Sąd po zbadaniu sytuacji finansowej oraz potrzeb życiowych dzieci i małżonków określa wysokość alimentów, które mają być wypłacane dla zapewnienia odpowiedniego standardu życia po rozstaniu małżonków. Aimenty mogą być wypłacane na rzecz dzieci, a także na rzecz małżonka z tytułu pogorszenia się sytuacji majątkowej Continue Reading →