Jak ustala się wysokość alimentów?

Wysokość alimentów ustalana jest przez sąd. Sąd po zbadaniu sytuacji finansowej oraz potrzeb życiowych dzieci i małżonków określa wysokość alimentów, które mają być wypłacane dla zapewnienia odpowiedniego standardu życia po rozstaniu małżonków. Aimenty mogą być wypłacane na rzecz dzieci, a także na rzecz małżonka z tytułu pogorszenia się sytuacji majątkowej po rozwodzie. Alimenty mają zapewnić standard życia nie gorszy niż przed rozpadem małżeństwa. Przy ustalaniu wysokości alimentów kluczową zasadą jest, że dzieci mają prawo do standardu życia takiego jak ich rodzice. Sąd ustalając wysokość alimentów bada najpierw sytuację majątkową i mieszkaniową małżonków oraz ich możliwości zarobkowe. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj

Dodaj komentarz