Komornik pod nadzorem rzecznika dyscyplinarnego

komornik-lodz-widzewZ początkiem roku 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o komornikach, na mocy której wprowadzona została instytucja Rzecznika Dyscyplinarnego. Do zadań rzecznika należy prowadzenie dochodzenia przeciwko komornikom i asesorom komorniczym. Dochodzenie może być wszczęte z urzędu lub na wniosek:

  • ministra sprawiedliwości,
  • prezesa sądu,
  • sędziego-wizytatora,
  • organów samorządu komorniczego,
  • komornika-wizytatora.

Złożenie wniosku wszczyna postępowanie przeciwko komornikowi lub asesorowi.

Jeśli w trakcie dochodzenia zebrane dowody okażą się wystarczające do wszczęcia postępowania przed komisją dyscyplinarną, Rzecznik Dyscyplinarny składa wniosek o ukaranie komornika lub asesora. W takiej sytuacji rzecznik będzie występować w charakterze oskarżyciela przed Komisją Dyscyplinarną przy Krajowej Radzie Komorniczej, czyli samorządowym sądem dyscyplinarnym. Może też uczestniczyć w postępowaniu przed sądem okręgowym, do którego ukarany komornik może się odwołać. Funkcję rzecznika można w dużym uproszczeniu można nazwać komorniczym prokuratorem.

Minister sprawiedliwości powołał na to stanowisko Jerzego Bojanowskiego – komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi-Północ.

Powołanie rzecznika dyscyplinarnego ma pomóc w ukróceniu nieetycznych zachowań komorników podobnych do tych, które miały miejsce w Łodzi, gdzie komornik zajął bezprawnie i sprzedał ciągnik postronnej osoby. W obecnej chwili takie zachowanie będzie natychmiast podlegało kontroli rzecznika dyscyplinarnego przy Krajowej Radzie Komorniczej.

Dodaj komentarz