Grzywna za wykroczenie

areszt sledczy, cela więziennaCzy można trafić do aresztu za mandat? Czy niezapłacona grzywna za wykroczenie może spowodować, że pójdę do aresztu?

Mało kto zdaje sobie sprawę, że za niezapłacony mandat można trafić do aresztu. Jeden z klientów kancelarii adwokackiej nie odbierał przesyłanych mandatów za przekroczenie prędkości, za złe parkowanie. Co jakiś czas przychodziło do niego wezwanie do zapłaty, ale on bagatelizował tą sytuację. Teoretycznie taka błaha sprawa jak „zapomniany” celowo lub przypadkowo mandat może być przyczyną wizyty policji, która odtransportuje nas do aresztu. Taką możliwość przewiduje prawo wykroczeń (art. 25 i 26 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2015 r. poz. 1094 ze zm.). Według przepisów, jeśli egzekucja wymierzonej grzywny za wykroczenie jest bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że nie będzie możliwe ściągnięcie zasądzonych pieniędzy, wtedy grzywna za wykroczenie może być zmieniona na pracę społecznie użyteczną. Będzie tak na przykład w przytoczonej powyżej sytuacji lub gdy sprawca miewał już podobne wyroki i się od nich uchylał, albo jego sytuacja materialna nie daje szans na zapłatę grzywny.

Obowiązek pracy społecznej zasądzany jest na co najmniej jeden tydzień, a maksymalnie na dwa miesiące. Zwykle są to prace interwencyjne, porządkowe na terenie gminy sprawcy. Jeśli jednak osoba skierowana do pracy użytecznej społecznie oświadczy, że nie wyraża zgody karę zamienną lub uchyla się od jej wykonania, sąd ma obowiązek zarządzić wykonanie zastępczej kary aresztu. Podobnie będzie również wtedy, gdy zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest nieskuteczna lub niecelowa. Zarządzając wykonanie zastępczej kary aresztu, przyjmuje się, że jeden dzień kary (prac społecznych) jest równoznaczny grzywnie od 20 do 150 zł. Kara zastępcza nie może przekroczyć 30 dni aresztu. Aresztu jednak nie można zastosować, jeżeli warunki osobiste sprawcy uniemożliwiają jej odbycie. Przykładem takich okoliczności będzie np. kalectwo, konieczność opieki nad chorym członkiem rodziny. Od zastępczej kary aresztu sprawca wykroczenia może być uwolniony w każdym czasie, o ile wpłaci kwotę pieniężną pokrywającą całą grzywnę.

Jednak mylne jest przekonanie, że zaraz po zapłaceniu grzywny sprawca opuści areszt. Nawet jeśli zrobi to ktoś z rodziny zaraz po zatrzymaniu, trzeba się liczyć z tym, że cała procedura związana ze zwolnieniem będzie trwała nawet tydzień. Dlatego zanim postanowimy nie płacić mandatu, lepiej się zastanowić, czy warto ryzykować dość wątpliwą przyjemność spędzenia kilku nocy w areszcie.

 

Dodaj komentarz