Egzekucja długów alimentacyjnych przez komornika

Czy za niepłacenie alimentów można trafić do więzienia? Czy jeśli nie mam pieniędzy na zapłacenie alimentów, mogę zostać skazany? Co grozi za uporczywe uchylanie się do płacenia alimentów? Czy egzekucją długów alimentacyjnych zajmie się komornik?

Jeśli osoba zobowiązana do płacenia alimentów przestaje je płacić z powodu pogorszenia się sytuacji finansowej raczej nie poniesie odpowiedzialności karnej za niepłacenie alimentów o ile udowodni, że sytuacja zdrowotna powoduje utratę możliwości zarobkowych, sytuacja finansowa uniemożliwia ich płacenie oraz podejmuje działania zmierzające do pozyskania środków na spłatę zadłużenia z tytułu alimentów, a więc np. poszukuje pracy. Jeśli więc np. matka dziecka zgłosi sprawę do sądu, z pewnością okoliczności niepłacenia alimentów i powstania zadłużenia zostaną sprawdzone. W tej opisanej sytuacji nie można mówić o czynie z art. 209 par. 1 k.k., który określa tzw. uporczywe uchylanie się od płacenia alimentów. W myśl tego artykułu jest tylko taka sytuacja, w której sprawca, mając ku temu realne i faktyczne możliwości, nie płaci alimentów i czyni to celowo.

Obowiązek opieki nad swoim małoletnim dzieckiem poprzez łożenie na jego utrzymanie może wynikać z wyroku zasądzającego alimenty. Tego typu zachowanie podlega odpowiedzialności karnej i osoba, która celowo i uporczywie uchyla się od płacenia alimentów, musi brać pod uwagę poważne konsekwencje prawne. Dłużnik alimentacyjny poniesie odpowiedzialność karną, ale pod warunkiem że niepłacenie alimentów jest długotrwałe i nacechowane złą wolą i bezpośrednio naraża dziecko na brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Problem niepłacenia alimentów stanowi bardzo częste zjawisko. Liczba dłużników alimentacyjnych rośnie z roku na rok. Coraz więcej spraw trafia do kancelarii komorniczych w celu egzekucji długów alimentacyjnych i ścigania dłużników alimentacyjnych. Komornik na podstawie orzeczenia sądu stara się określić majątek dłużnika, a następnie zająć te składniki majątku, które będzie można sprzedać na licytacji komorniczej i w ten sposób pokryć zobowiązanie. Niestety, jeśli sprawa trafi już do komornika, to dłużnik oprócz zaległości alimentacyjnych będzie musiał pokryć również koszty egzekucji i czynności komorniczych, a może to być kwota sięgająca kilkuset złotych, a czasem i więcej.

Dodaj komentarz