Chcę uniknąć komornika robiąc darowiznę

rece w kajdankach

Zdarza się, że osoby zagrożone egzekucją komorniczą próbują podejmować różne działania zmierzające do tego, by komornik nie miał co zająć. Słyszy się czasem, że komornik puka do drzwi dłużnika, ale okazuje się, że cały jego majątek przepisany został na żonę lub dzieci. Czy przekazanie majątku rzeczywiście chroni przed komornikiem? Czy można w ten sposób uniknąć komornika? Czy za takie działanie można ponieść odpowiedzialność karną?

Przytoczmy przykład. Pan Jacek wziął duży kredyt w banku. Niestety po pewnym czasie przestał spłacać zadłużenie wynikające z umowy kredytowej. Bank próbował się kontaktować z kredytobiorcą, ale bez odzewu. W związku z tym nasłał na pana Jacka komornika w celu wszczęcia egzekucji komorniczej zadłużenia. Pan Jacek obawiając się, że komornik zajmie jego cały majątek w tym mieszkanie i samochód, dokonał darowizny tych składników majątku na rzecz córki. Komornik po sprawdzeniu majątku dłużnika stwierdził, że niedawno mieszkanie i samochód zostały przepisane i dlatego skierował sprawę do prokuratury.

Komornik mógł tak zareagować, ponieważ działanie opisane powyżej jest nielegalne i podlega karze w myśl art. 300 Kodeksu karnego. Artykuł ten jasno stwierdza, że dłużnik, który w celu uniemożliwienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela, popełnia przestępstwo.

Takie pozorne pozbycie się majątku dłużnika, powoduje że czynności komornicze nie mogą być zrealizowane i stają się bezskuteczne. Udaremnianie egzekucji komorniczej jest niezgodne z prawem i podlega odpowiedzialności karnej. Ukrywanie przed komornikiem majątku jest karalne. Dlatego sprzedaż lub przekazanie darowizną całości bądź części majątku w celu uniknięcia egzekucji komorniczej stanowi czyn zakazany i można za to trafić za kratki.

Dotyczy to zarówno działania, które całkowicie udaremnia egzekucję komorniczą, jak i takiego, które częściowo uniemożliwia wyegzekwowania długu.

Jeżeli natomiast dłużnik przekaże w darowiźnie część swojego majątku, tą którą chce uchronić przed zajęciem komorniczym, ale nadal posiada majątek wystarczający do pokrycia zadłużenia poprzez sprzedaż na licytacji komorniczej, można stwierdzić, że czynność ta nie wpływa na możliwość przeprowadzenia egzekucji.

Jak wynika z powyższego przykładu robiąc darowiznę nie da sie uniknąć komornika, a dodatkowo można narazić się na konsekwencje prawne.

Tekst na podstawie art. 300 Kodeksu karnego (Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny Dz.U. nr 88, poz. 553 ze zm.)

Dodaj komentarz