Darmowe porady prawne

1 stycznia wchodzi w życie ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, informacji prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255). Samo uchwalenie tej ustawy trzeba uznać za sukces i dużą pomoc dla ludzi niezamożnych, których nie stać na płatną pomoc prawną adwokata, radcy prawnego czy notariusza. Uchwała stanowi podstawę do budowy systemu bezpłatnej pomocy prawnej. Do dyspozycji będzie ponad 1500 punktów w całej Polsce, w których będzie można zasięgnąć darmowej porady prawnej. Punkty te mają gwarantować nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym i niwelować barierę finansową do korzystania z profesjonalnej usługi. Ponadto obowiązywać będą jednolite standardy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej gwarantowane przez administrację rządową. Umożliwi to sprawowanie nadzoru nad jej wykonaniem i zapewni stałe źródło finansowania. Darmowe porady prawne będą opłacane z budżetu państwa w punktach zapewnionych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dotychczas w Polsce nie istniał ogólnopolski system pomocy i edukacji prawnej, który byłby sankcjonowany przez organy państwa. Istniała natomiast inicjatywa organizacji społecznych, fundacji i samorządów zawodów prawniczych. Przykładem mogą być Dni Bezpłatnych Porad Adwokackich, radcowski Niebieski Parasol czy Dni Otwarte Notariatu.

Dodaj komentarz