Jeśli notariusz sporządzi nieważny akt notarialny musi zapłacić odsetki

Notariusz, który sporządzi nieważny akt notarialny musi zapłacić odsetki dla poszkodowanego tą czynnością. Tak wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego z 2 października 2015 sygn. II CSK 734/14. Obywatel Danii kupiła w 2009 roku kilka hektarów ziemi rolnej. Umowę kupna zawarł oczywiści w formie aktu notarialnego i zapłacił cenę 255 tys. Continue Reading →

Notariusze – uwolnienie dostępu do zawodów prawniczych

Mamy ostatnio do czynienia z falą deregulacji zawodów. Są różne opinie na ten temat. Głównym założeniem tego procesu było poszerzenie dostępu do usług prawniczych dla społeczeństwa. Dodatkowo miało to doprowadzić do zmniejszenia „kartelowego” charakteru poszczególnych korporacji prawniczych. Chciałabym podać kilka faktów i liczb dotyczących notariuszy po wprowadzeniu uwolnienia zawodu. Dziś Continue Reading →