Ułatwiony zakup działki rolnej

Z końcem maja 2019 zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące sprzedaży i zakupu działek rolnych. Teraz działki rolne będą mogły kupić również osoby nie będące rolnikami. Umożliwiają to wprowadzone niedawno przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Osoby nie prowadzące działalności rolniczej mogą teraz kupić do 1 ha nieruchomości rolnej, nawet jeśli działka rolna leży na terenie miasta. Do niedawna obowiązywały przepisy ograniczające sprzedaż gruntów rolnych nie rolnikom. Osoby nie będące rolnikami mogły kupić co najwyżej 0,3 ha. Nowelizacja zwiększa tą powierzchnię ponad 3-krotnie i dodatkowo nie wprowadza ograniczenia co do ilości kupowanych działek rolnych. Jedynym ograniczeniem jest łączna powierzchnia do 1 ha. Gdy powierzchnia ziemi będzie większa niż 1 ha konieczne będzie prowadzenie działalności rolniczej i takiej działki rolnej nie będzie można sprzedać wcześniej niż po pięciu latach od daty zakupu. Zawsze, bez względu na to czy ziemia jest poza miastem czy w jego granicach, w przypadku ziemi rolnej prawo pierwokupu ma Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Kolejnym udogodnieniem wprowadzonym wraz ze znowelizowaną ustawą, osoby kupujące działki rolne będą musiały prowadzić przez 5 lat, a nie jak dotychczas przez 10 lat. Okres ten jak widać, został skrócony o połowę. Ponadto ziemię rolną będzie można zbyć przed upływem 5 lat pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Teraz taką opinię będzie można uzyskać na drodze decyzji administracyjnej, a nie jak wcześniej, w sądzie.

W nowej wersji ustawy zmienia się również wykaz osób, które mogą nabywać nieruchomości rolne. Do ustawy wprowadzono rodzeństwo, rodziców oraz pasierbów, a ponadto uczelnie jeśli nabywają grunt w celach dydaktycznych oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne jeśli nabywają grunt na cele publiczne.

Przypomnijmy, że poprzednie ograniczenia w obrocie działkami rolnymi wprowadzone zostały przez ustawę z 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Przepisy te dotyczyły zarówno obrotu ziemią państwową jak i prywatną.

Akt prawny

Dodaj komentarz