Ograniczenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców

Nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewiduje, że sądy będą mogły pozostawić obojgu rodzicom pełną władzę rodzicielską, nawet jeżeli nie osiągną oni porozumienia. Ograniczenie władzy rodzicielskiej będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy będzie tego wymagać dobro dziecka. W myśl obecnie obowiązujących przepisów, rozstający się rodzice powinni porozumieć się między sobą w Continue Reading →