Zmiany w zakresie urlopów dla rodziców w 2016 roku

Polska jest liderem pod względem długości urlopów rodzicielskich. Sumując wszystkie przysługujące urlopy związane z urodzeniem i wychowywaniem dziecka rodzic może uzyskać prawo do 56 tygodni opieki nad dzieckiem i zasiłku. Dla porównania w Danii wymiar ten wynosi 50 tygodni, a w Finlandii 43 tygodnie. W Europie dłuższy rodzicielski ma tylko Continue Reading →