Braknie pieniędzy na nieodpłatną pomoc prawną

Nieodpłatna pomoc prawna – stanowisko ZPP na temat finansowania projektu W poprzednim wpisie pisałam o ruszającym z nowym rokiem systemie nieodpłatnej pomocy prawnej, a tu już pojawiają się głosy, że projekt jest niedopracowany i niedofinansowany. Jak to jest? Czyżby ustawa, jeszcze przed uruchomieniem, jest już do poprawy? Zapoznajcie się ze Continue Reading →

Jeśli notariusz sporządzi nieważny akt notarialny musi zapłacić odsetki

Notariusz, który sporządzi nieważny akt notarialny musi zapłacić odsetki dla poszkodowanego tą czynnością. Tak wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego z 2 października 2015 sygn. II CSK 734/14. Obywatel Danii kupiła w 2009 roku kilka hektarów ziemi rolnej. Umowę kupna zawarł oczywiści w formie aktu notarialnego i zapłacił cenę 255 tys. Continue Reading →

Odszkodowanie za niewłaściwe wykonanie umowy

Między działaniem lub zaniechaniem a szkodą musi istnieć adekwatny związek przyczynowy. Spełnienie tych przesłanek zobowiązuje dłużnika do wypłaty odszkodowania. Pojęcie odszkodowania reguluje kodeks prawa cywilnego. Zgodnie z przepisami KC odszkodowanie za doznaną szkodę lub krzywdę majątkową lub niemajątkową jest uwarunkowane powstaniem zdarzenia, z którym przepisy łączą obowiązek naprawienia szkody. Tym Continue Reading →

Pieniądze na kontach zmarłych – projekt ustawy

Nawet 8 mld złotych może znajdować się na kontach bankowych zmarłych osób. Chodzi o rachunki należące do osób zmarłych, których spadkobiercy nie wiedzą o pozostawionych tam pieniądzach. Sprawa dotyczy nie tylko kont bankowych, ale również rachunków w zakładach ubezpieczeń na życie, towarzystwach funduszy inwestycyjnych oraz biur maklerskich. W przyszłym tygodniu Continue Reading →

Nowe prawa konsumenta

25 grudnia 20014 roku wchodzą w życie nowe przepisy regulujące prawa konsumenta w e-handlu, e-biznesie, dotyczące sprzedających i kupujących w sieci. Zmianie ulega ustawa o prawach konsumenta (Dz.U. 20014, poz. 827). Zakupy w sklepach internetowych będą bezpieczniejsze. Koniec wielokrotnymi naprawami i wymianami produktów, które od samego początku są wadliwe i Continue Reading →