Sprawy majątkowe

Większość z nas posiada jakiś majątek. Duży lub mały, ale rzadko się zdarza, że nie posiada się zupełnie nic. Taki jest cel każdego z nas, aby na każdym etapie życia wypracować jakiś składnik majątkowy. Zwykle jest to mieszkanie,  samochód, działka lub jakieś wartości niematerialne. Każdy dąży do tego, aby zgromadzić jak najwięcej, aby zabezpieczyć swój byt i przyszłość. Do tego dochodzi kwestia wspólnego majątku po ślubie. Każdy z nas zadaje sobie wiele pytań związanych z własnym majątkiem:

 • Czy jestem zabezpieczony na starość ?
 • Co stanie się z majątkiem po mojej śmierci?
 • Co stanie się z majątkiem wspólnym małżonków, a co z własnym?
 • Czy majątek (działkę, mieszkanie, dom itp. ) kupować wspólnie, czy oddzielnie i jakie konsekwencje podatkowe z tego wynikają?
 • Czy odpowiadam za długi współmałżonka lub konkubenta?
 • Co się stanie w przypadku separacji lub rozwodu?
 • Jakie mam prawa w przypadku śmierci współmałżonka?
 • Jakie zasady obowiązują w przypadku małżeństwa obcokrajowców ?

W zależności od okoliczności, odpowiedzi na te pytania będą różne i zależeć będą od tego, czy partnerzy żyją ze sobą w związku małżeńskim, czy też pozamałżeńskim. Prawo majątkowe daje możliwość indywidualnych uzgodnień oraz samodzielnego wyboru odpowiednich regulacji. Podstawą jest jednak dokładna znajomość przepisów prawnych, niestety z wielu dziedzin jednocześnie. Wiele z tych dylematów może rozstrzygnąć notariusz, w wielu sytuacjach pomoże adwokat lub radca prawny. Warto skonsultować się z kimś, aby wybrać odpowiednie rozwiązanie.

Zwykle to nieruchomości stanowią najbardziej znaczący składnik majątku zarówno osób fizycznych jaki i firm. Nieruchomości to przede wszystkim grunty („nieruchomości gruntowe”), ale mogą to być w niektórych sytuacjach także budynki („nieruchomości budynkowe”), jak również lokale („nieruchomości lokalowe”). Przy przy czynnościach dysponowania nieruchomościami, według polskiego prawa, konieczna jest pomoc notariusza, a wszelkie czynności prawne związane obrotem nieruchomościami muszą być dokonywane w formie aktu notarialnego. Podstawowym rodzajem prawa związanym z nieruchomościami jest własność, ale mamy również do czynienia z innymi prawami umożliwiającymi korzystanie z gruntów, budynków, lokali na zasadach podobnych jak właściciel. Są to:

 • prawo użytkowania wieczystego gruntu
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • prawo do domu jednorodzinnego (w spółdzielni mieszkaniowej).

Prawo do nieruchomości określa akt notarialny i założona księga wieczysta informująca o stanie prawnym nieruchomości, położeniu, przeznaczeniu, zawiera informacje o właścicielu nieruchomości.

Dodaj komentarz