Wezwać policję czy nie?

Kiedy wzywamy policję do zdarzenia drogowego?

Nie każde zdarzenie drogowe kwalifikuje się do natychmiastowego wezwania Policji. Trzeba wykazać się rozsądkiem i bez wyraźnej potrzeby nie wzywać patrolu. Na wstępie trzeba dokonać rozróżnienia zdarzeń, które można nazwać „stłuczką” lub „kolizją” a „wypadkiem”.

stłuczka a wypadekZ kolizją / stłuczką mamy do czynienia, jeśli nie ma ofiar w ludziach oraz straty materialne są stosunkowo nieduże. Spowodowanie stłuczki zagrożone jest niewielką karą, najczęściej mandatem w wysokości uzależnionej od popełnionego wykroczenia.  Przykładowo za najechanie na tył poprzedzającego auta otrzymamy mandat 200-300 zł, a za spowodowanie kolizji po przejechaniu na czerwonym świetle nawet 500 zł. W przypadku kolizji, czyli stosunkowo niegroźnej stłuczki, obecność policji nie jest wymagana i warto się zastanowić, czy rzeczywiście policję wzywać, ponieważ może się okazać, że nawet jeśli to ty jesteś ofiarą a nie sprawcą zdarzenia, możesz otrzymać mandat karny za inne przewinienie. Gdy natomiast są osoby ranne lub/i straty materialne są bardzo duże sytuacja przedstawia się zupełnie inaczej. Mamy wtedy do czynienia z wypadkiem zagrożonym nawet karą więzienia.

Trzeba pamiętać, że Policję należy bezwzględnie wezwać jeśli:

  • jeden z uczestników jest nietrzeźwy lub istnieje podejrzenie, że znajduje się pod wpływem środków odurzających
  • żadna ze stron kolizji nie chce się przyznać do winy
  • któryś z uczestników nie posiada kompletu wymaganych dokumentów, przy czym każdy z uczestników musi mieć wszystkie wymagane dokumenty (prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, dowodu opłacenia obowiązkowej składnie ubezpieczeniowej OC)
  • jeden z uczestników odmawia okazania dokumentów
  • do wypadku zawsze wzywamy policję, gdy na skutek zdarzenia są osoby ranne lub/i straty materialne są bardzo duże, w tej sytuacji nawet jeśli poszkodowani sobie tego nie życzą, Policję trzeba wezwać bezwzględnie i oczekiwać na przyjazd patrolu Policji
  • Policję trzeba poinformować o zdarzeniu także wtedy, gdy doszło do zniszczeń infrastruktury drogowej, np. znaków czy oświetlenia
  • Policję warto wezwać, jeśli są problemy z ustaleniem przebiegu zdarzenia i sprawcy

Trzeba pamiętać, że według obecnie obowiązujących przepisów, jeśli na skutek zdarzenia na ruchliwej drodze bez potrzeby zablokujemy jeden albo dwa pasy ruchu i spowodujemy gigantyczny korek, pierwszy przejeżdżający patrol policji ukarze mandatem wszystkich uczestników stłuczki, sprawca zdarzenia automatycznie zostanie ukarany mandatem karnym. W takiej sytuacji trzeba koniecznie usunąć pojazdy blokujące ruch. Czasami to czy wezwiemy policję czy nie może zdecydować o przyznaniu lub nie odszkodowania. Dlatego trzeba do tego podejść z dużą rozwagą i przyjąć zasadę, że Policję lepiej wezwać jeśli mamy pewność, że do zdarzenia doszło nie z naszej winy.

Dodaj komentarz