Notariusz

Rola notariusza

Notariusz czyli dawniej rejent w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusznotariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Zadaniem notariuszy w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej jest czuwanie na bezpieczeństwem i pewnością obrotu prawnego. W konsekwencji ich działanie zapobiega w przyszłości wielu sporom sądowym i w tym zakresie działalność notariatu ma charakter prewencyjny. Notariusze bywają z tego powodu nazywani „sędziami braku sporu”. Notariusze nie wykonują usług jak adwokaci, radcowie prawni czy też przedstawiciele innych zawodów prawniczych – lecz dokonują czynności notarialnych.

Czynności notarialne wykonywane w kancelarii notarialnej

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o notariacie, kancelaria notarialna może dokonywać następujących czynności notarialnych:

 • akty notarialne dla umowy sprzedaży nieruchomości, akty założycielskie spółek prawa handlowego, umowy darowizny, umowy majątkowe małżeńskie, testamenty i inne czynności, które wymagają formy aktu notarialnego
 • pełnomocnictwa dla wyżej wymienionych czynności
 • akty poświadczenia dziedziczenia, które potwierdzają nabycie spadku, obecnie mają one skutek prawomocnego postanowienia sądu
 • poświadczenia zgodności odpisu z okazanym dokumentem
 • poświadczenia własnoręczności podpisu
 • protokoły ze zgromadzeń wspólnot mieszkaniowych, spółek prawa handlowego i innych
 • protesty weksli i czeków
 • doręczanie oświadczeń, które mogą mieć skutki prawne oraz sporządzanie protokołów z podjętej czynności notarialnej
 • wypisy, odpisy dokumentów, wyciągi z dokumentów
 • projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • przechowanie pieniędzy, dokumentów, papierów wartościowych oraz danych na nośnikach informatycznych
 • inne czynności, które wynikają z przepisów

Współczesny notariat to instytucja zapewniająca bezpieczeństwo obrotu prawnego oraz jego zgodność z obowiązującym prawem (często opisywany jako trzecia, zaufana strona transakcji). Do notariusza możesz iść poszukując porady lub wykonania czynności notarialnych związanymi z majątkiem rodzinnym, nieruchomościami, sprawami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej, sprawami dziedziczenia, spadkami i darowiznami.

One Reply to “Notariusz”

 1. Pingback: Notariusze - deregulaja zawodu notariusza

Dodaj komentarz