Ułatwiony zakup działki rolnej

Z końcem maja 2019 zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące sprzedaży i zakupu działek rolnych. Teraz działki rolne będą mogły kupić również osoby nie będące rolnikami. Umożliwiają to wprowadzone niedawno przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Osoby nie prowadzące działalności rolniczej mogą teraz kupić do 1 ha nieruchomości rolnej, nawet jeśli Continue Reading →

Jak powinna wyglądać bezpieczna umowa najmu mieszkania?

Mieszkania wynajmują studenci, którzy przyjeżdżają uczyć się w obcym mieście, młode małżeństwa, które chcą rozpocząć samodzielne życie, osoby, które znalazły pracę w innym mieście. Co wiąże się z wynajmem mieszkania? Jakie ryzyko ponosi osoba wynajmująca swoje mieszkanie w celach zarobkowych? Jakie obowiązki trzeba spełnić, żeby legalnie wynająć mieszkanie? Jak zabezpieczyć Continue Reading →

Akty notarialne w wersji elektronicznej

Notariat dąży do wprowadzenia elektronicznego rejestru wszystkich aktów notarialnych. Po opracowaniu i wdrożeniu systemu klienci kancelarii notarialnych za pośrednictwem notariuszy będą mieli dostęp do wszystkich dokumentów sporządzonych w formie aktu notarialnego, a więc aktów notarialnych sprzedaży/zakupu nieruchomości, testamentów, umów majątkowych małżeńskich. Notariat zawarł porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji w sprawie budowy Continue Reading →

Wyższe stawki notarialne – projekt rozporządzenia

Do konsultacji przesłany został projekt rozporządzenia przewidujący podwyższenie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Projekt nowelizacji przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości zakłada m.in. podniesienie górnego progu taksy notarialnej za: sporządzenie pełnomocnictwa do dokonania jednej czynności – z 30 zł do 50 zł sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej – z 300 zł do 500 Continue Reading →

Notariusze – uwolnienie dostępu do zawodów prawniczych

Mamy ostatnio do czynienia z falą deregulacji zawodów. Są różne opinie na ten temat. Głównym założeniem tego procesu było poszerzenie dostępu do usług prawniczych dla społeczeństwa. Dodatkowo miało to doprowadzić do zmniejszenia „kartelowego” charakteru poszczególnych korporacji prawniczych. Chciałabym podać kilka faktów i liczb dotyczących notariuszy po wprowadzeniu uwolnienia zawodu. Dziś Continue Reading →