Egzekucja długów alimentacyjnych przez komornika

Czy za niepłacenie alimentów można trafić do więzienia? Czy jeśli nie mam pieniędzy na zapłacenie alimentów, mogę zostać skazany? Co grozi za uporczywe uchylanie się do płacenia alimentów? Czy egzekucją długów alimentacyjnych zajmie się komornik? Jeśli osoba zobowiązana do płacenia alimentów przestaje je płacić z powodu pogorszenia się sytuacji finansowej Continue Reading →

Jak ustala się wysokość alimentów?

Wysokość alimentów ustalana jest przez sąd. Sąd po zbadaniu sytuacji finansowej oraz potrzeb życiowych dzieci i małżonków określa wysokość alimentów, które mają być wypłacane dla zapewnienia odpowiedniego standardu życia po rozstaniu małżonków. Aimenty mogą być wypłacane na rzecz dzieci, a także na rzecz małżonka z tytułu pogorszenia się sytuacji majątkowej Continue Reading →