Wyższe stawki notarialne – projekt rozporządzenia

Do konsultacji przesłany został projekt rozporządzenia przewidujący podwyższenie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Projekt nowelizacji przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości zakłada m.in. podniesienie górnego progu taksy notarialnej za:

  • sporządzenie pełnomocnictwa do dokonania jednej czynności – z 30 zł do 50 zł
  • sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej – z 300 zł do 500 zł
  • sporządzenie protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie – z 50 zł do 80 zł
  • za przechowanie dokumentu za każdy rozpoczęty miesiąc – maksimum 35 zł (dziś 20 zł)
  • poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać na pełnomocnictwach i innych dokumentach – z 20 do 30 zł
  • poświadczenie w sprawie pozostawania osoby w określonym miejscu – z 30 zł do 50 zł

Projekt nowelizacji rozporządzenia przewiduje też nowe stawki za sporządzenie projektu aktu notarialnego bądź aktu notarialnego dokumentującego oświadczenie dłużnika banku o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt 4 i 5 kpc (Kodeksu postępowania cywilnego). Jest to często używany przez banki sposób zabezpieczenia zapłaty. Na podstawie takiego oświadczenia, kupujący zobowiązuje się zapłacić sprzedającemu umówioną cenę w określonym terminie. W związku z tym zobowiązaniem poddaje się wprost egzekucji. Maksymalna stawka notarialna ma wynosić 1/4 stawki przewidzianej w par. 3 rozporządzenia, który z kolei uzależnia ją od wartości transakcji.

Projekt nie został jeszcze zatwierdzony. Jest na etapie konsultacji.

Dodaj komentarz