Zmiany w zakresie urlopów dla rodziców w 2016 roku

Polska jest liderem pod względem długości urlopów rodzicielskich. Sumując wszystkie przysługujące urlopy związane z urodzeniem i wychowywaniem dziecka rodzic może uzyskać prawo do 56 tygodni opieki nad dzieckiem i zasiłku. Dla porównania w Danii wymiar ten wynosi 50 tygodni, a w Finlandii 43 tygodnie. W Europie dłuższy rodzicielski ma tylko rodzic w Szwecji, bo aż 68 tygodni.

W 2013 roku z urlopów skorzystało ponad 513 tysięcy osób. W 2014 roku było ich już 631 tysięcy, a średnia kwota zasiłku wyniosła 2057 zł. W 2010 roku pojawiły się urlopy ojcowskie – najpierw tygodniowe, potem 2-tygodniowe, ale na początku mało kto z nich korzystał. W 2013 roku skorzystało z nich 29 tys. ojców, a rok później… 129 tysięcy. W tym roku skorzystało z tego prawa jak dotąd 52 tysiące osób.

Zmiany w urlopach macierzyńskich, które wejdą w życie z początkiem 2016 roku.

  • Włączenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego do urlopu rodzicielskiego (maksymalny wymiar urlopu rodzicielskiego wyniesie: 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka i 34 tygodnie w przypadku urodzenia dwojga i więcej dzieci w jednym porodzie)
  • Możliwość wykorzystania części urlopu rodzicielskiego (16 tygodni) do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 lat, a więc nie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim
  • Urlop rodzicielski będzie można wykorzystać w 4, a nie jak do tej pory 3 częściach
  • Proporcjonalne wydłużenie urlopu rodzicielskiego w sytuacji, gdy łączy się go z pracą w niepełnym wymiarze czasu
  • Możliwość wymieniania się opieką nad dzieckiem i przysługującym z tego tytułu urlopem rodzicielskim i zasiłkiem macierzyńskim za czas takiego urlopu przez rodziców, z których jedno jest pracownikiem, a drugie jest objęte ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa z innego tytułu, np. prowadzi własną działalność gospodarczą
  • Urlop ojcowski będzie można wykorzystać do 2. roku życia dziecka
  • Możliwość wykorzystania corocznego zwolnienia od pracy w związku z wychowywaniem przynajmniej jednego dziecka nie tylko w dniach (2 dni), ale także w godzinach (16 godzin) – zgodnie z wyborem pracownika

Dodaj komentarz