Wyższe stawki notarialne – projekt rozporządzenia

Do konsultacji przesłany został projekt rozporządzenia przewidujący podwyższenie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Projekt nowelizacji przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości zakłada m.in. podniesienie górnego progu taksy notarialnej za: sporządzenie pełnomocnictwa do dokonania jednej czynności – z 30 zł do 50 zł sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej – z 300 zł do 500 Continue Reading →