Czy można zareklamować lub zwrócić towar bez opakowania?

Sprzedawca nie może z powodu braku oryginalnego opakowania odmówić przyjęcia reklamacji. Poza nielicznymi rodzajami towarów (np. nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych), stosowanie tego typu klauzul w regulaminach sklepów jest niedozwolone i nie ma żadnego oparcia w obowiązujących przepisach prawa.

W przypadku sklepów stacjonarnych, towar można reklamować bez jakiegokolwiek opakowania. Przedmiotem reklamacji jest wadliwy produkt, a nie jego opakowanie, w związku z tym sprzedawca nie ma prawa odmówić przyjęcia reklamacji z powodu braku kartonowego czy plastikowego pudła. Oznacza to, że trzymane przez nas latami pudełka po produktach elektronicznych można wyrzucić do śmieci. Często wymagany od nas – szczególnie w przypadku sprzedaży wysyłkowej – obowiązek bezpiecznego zapakowania towaru nie oznacza bowiem wykorzystania do tego celu oryginalnego pudełka. Tego typu zapisy stosowane przez przedsiębiorców mają na celu zniechęcenie poszkodowanego klienta do dochodzenia swoich praw. Należy również zaznaczyć, iż zostały one wpisane do katalogu klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Urząd Konkurencji i Konsumentów.

Analogicznie do kwestii reklamacji, w przypadku zakupów na odległość i ich zwrotów, sprzedawca nie może zobowiązać klienta do umieszczenia produktu w oryginalnym opakowaniu. Niezgodne z prawem są również ograniczenia dotyczące zwrotu towaru w stanie nieużywanym. Konsument ma bowiem prawo zapoznać się z zakupionym produktem, a co za tym idzie, zmienić go w granicach zwykłego zarządu.

Co zatem powinniśmy zrobić w przypadku, gdy sprzedawca nie chce przyjąć reklamacji bądź zwrotu towaru bez oryginalnego opakowania? W pierwszej kolejności powinniśmy poinformować go o obowiązujących przepisach prawa, zgodnie z którymi roszczenia przedsiębiorcy uznawane są za bezzasadne. Jeśli to nie przyniesie skutku, konieczne będzie przekazanie zawiadomienia do miejskiego rzecznika praw konsumentów oraz złożenie skargi do Izby Handlowej, która zadecyduje o nałożeniu kary finansowej na sprzedawcę. Od sprzedawcy należy wymagać wystawienia na piśmie odmowy przyjęcia reklamacji. Dokument ten będzie stanowił dowód w dalszym postępowaniu przed zaangażowanymi w sprawę instytucjami.

 

Dodaj komentarz