Mandat za przejazd rowerem przez przejście dla pieszych

Za przejazd rowerem przez przejście dla pieszych grozi mandat. Jet to bardzo częsta sytuacja, że rowerzysta przejeżdża przez jezdnię na rowerze korzystając z pasów dla pieszych. Trzeba pamiętać, że przed przejściem dla pieszych należy zsiąść z roweru i przeprowadzić rower po pasach. Przejazd na rowerze jest możliwy tylko w miejscu, gdzie obok przejścia namalowany jest pas dla rowerów. Prawo o ruchu drogowym wyraźnie mówi, że kierującemu pojazdem, a więc i rowerzyście, zabrania sie jazdy po przejściu dla pieszych. Za złamanie tego przepisu grozi mandat w wysokości 100 zł. Kodeks wykroczeń natomiast stanowi, że za złamanie przepisów o bezpieczeństwie i porządku na drogach publicznych grozi nagana  lub grzywna w wysokości 3 tys. zł. Policja zwykle przymyka na to oko, ale… uwaga, to jest niezgodne z przepisami i trzeba mieć świadomość zagrożenia mandatem.

Dodaj komentarz