Braknie pieniędzy na nieodpłatną pomoc prawną

Nieodpłatna pomoc prawna – stanowisko ZPP na temat finansowania projektu W poprzednim wpisie pisałam o ruszającym z nowym rokiem systemie nieodpłatnej pomocy prawnej, a tu już pojawiają się głosy, że projekt jest niedopracowany i niedofinansowany. Jak to jest? Czyżby ustawa, jeszcze przed uruchomieniem, jest już do poprawy? Zapoznajcie się ze Continue Reading →

Darmowe porady prawne

1 stycznia wchodzi w życie ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, informacji prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255). Samo uchwalenie tej ustawy trzeba uznać za sukces i dużą pomoc dla ludzi niezamożnych, których nie stać na płatną pomoc prawną adwokata, radcy prawnego czy notariusza. Uchwała stanowi podstawę Continue Reading →

Jeśli notariusz sporządzi nieważny akt notarialny musi zapłacić odsetki

Notariusz, który sporządzi nieważny akt notarialny musi zapłacić odsetki dla poszkodowanego tą czynnością. Tak wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego z 2 października 2015 sygn. II CSK 734/14. Obywatel Danii kupiła w 2009 roku kilka hektarów ziemi rolnej. Umowę kupna zawarł oczywiści w formie aktu notarialnego i zapłacił cenę 255 tys. Continue Reading →

Wyższe stawki notarialne – projekt rozporządzenia

Do konsultacji przesłany został projekt rozporządzenia przewidujący podwyższenie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Projekt nowelizacji przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości zakłada m.in. podniesienie górnego progu taksy notarialnej za: sporządzenie pełnomocnictwa do dokonania jednej czynności – z 30 zł do 50 zł sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej – z 300 zł do 500 Continue Reading →

Zmiany w zakresie urlopów dla rodziców w 2016 roku

Polska jest liderem pod względem długości urlopów rodzicielskich. Sumując wszystkie przysługujące urlopy związane z urodzeniem i wychowywaniem dziecka rodzic może uzyskać prawo do 56 tygodni opieki nad dzieckiem i zasiłku. Dla porównania w Danii wymiar ten wynosi 50 tygodni, a w Finlandii 43 tygodnie. W Europie dłuższy rodzicielski ma tylko Continue Reading →

Czy wypożyczalnia może żądać dowodu osobistego w zastaw?

Często spotykamy się z sytuacją, że w wypożyczalni np. sprzętu sportowego żądają od nas dowodu osobistego w zastaw. Czy wypożyczalnia ma do tego prawo? Czy oddanie dowodu osobistego w obce ręce jest bezpieczne? Firmy, które żądają pozostawienia dowodu, naruszają w ten sposób obowiązujące przepisy, zarówno dotyczące przetwarzania danych osobowych, jak Continue Reading →

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców

Nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewiduje, że sądy będą mogły pozostawić obojgu rodzicom pełną władzę rodzicielską, nawet jeżeli nie osiągną oni porozumienia. Ograniczenie władzy rodzicielskiej będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy będzie tego wymagać dobro dziecka. W myśl obecnie obowiązujących przepisów, rozstający się rodzice powinni porozumieć się między sobą w Continue Reading →

Zmiany w przepisach o ruchu drogowym 2015. Surowe kary dla kierowców.

Nowe, zaostrzone przepisy weszły w życie 18 maja 2015. Zmianie uległy przepisy dotyczące: przekroczenia prędkości w terenie zabudowanym, prowadzenia pojazdów bez uprawnień prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu przewożenia nadliczbowych pasażerów młodych kierowców Trzy dni wcześniej zaczęły obowiązywać nowe zasady przewożenia dzieci w fotelikach, o czym pisaliśmy w artykule http://prawnicza.edu.pl/obowiazek-przewozenia-dzieci-w-fotelikach/. Przekroczenie Continue Reading →

Odszkodowanie za niewłaściwe wykonanie umowy

Między działaniem lub zaniechaniem a szkodą musi istnieć adekwatny związek przyczynowy. Spełnienie tych przesłanek zobowiązuje dłużnika do wypłaty odszkodowania. Pojęcie odszkodowania reguluje kodeks prawa cywilnego. Zgodnie z przepisami KC odszkodowanie za doznaną szkodę lub krzywdę majątkową lub niemajątkową jest uwarunkowane powstaniem zdarzenia, z którym przepisy łączą obowiązek naprawienia szkody. Tym Continue Reading →

Mandat za przejazd rowerem przez przejście dla pieszych

Za przejazd rowerem przez przejście dla pieszych grozi mandat. Jet to bardzo częsta sytuacja, że rowerzysta przejeżdża przez jezdnię na rowerze korzystając z pasów dla pieszych. Trzeba pamiętać, że przed przejściem dla pieszych należy zsiąść z roweru i przeprowadzić rower po pasach. Przejazd na rowerze jest możliwy tylko w miejscu, Continue Reading →